• PMR analògic i digital.
  • Sistemes Voting .
  • Trunking analògic (MPT 1327).
  • Xarxes digitals TETRA.
  • Seguiment de flotes GPS.
  • Comunicació al interior de Túnels (Cable Radiant).
  • Ampliadors de cobertura.
  • Enllaços Hertzians.
  • Transmissors de FM.
  • Dissenya i instal.la, claus en ma.
  • Contractes de manteniment.
 
      MOTOROLA kenwood